Şifreleme nedir? Mesajlarımı nasıl korur?

Geçen yazımda WhatsApp’ın yeni sözleşmesin ve uçtan uca şifreleme metodunu nasıl kullandığını anlatmıştım. Bu yazıda (uçtan uca) şifreleme konusunu derinleştirip, mesajlarımızı nasıl koruduğunu anlatmaya çalışacağım.

Şifreleme metodları

Kavram olarak “end to end” (kısa: e2e) ya da Türkçe’siyle “uçtan uca” şifreleme metodu geçtiğimiz yıllarda öne çıktı…

Software Engineer, Algorithms and Data Structures, Machine Learning, Open Source Contributor, Hobby Photographer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.