Türkiye’de yaşanan orman yangınları izleyen herkesi çok derinden üzdü. Yüzlerce hektarlık ormanın yanı sıra sayısız bitki ve hayvan da ya yok oldu ya da ağır yaralandı.

Orman yangınları özellikle Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere, Kanada, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde gözlemlenirken; uzmanlar, yangınları artan küresel ısınma ve çevre…

Geçen yazımda WhatsApp’ın yeni sözleşmesin ve uçtan uca şifreleme metodunu nasıl kullandığını anlatmıştım. Bu yazıda (uçtan uca) şifreleme konusunu derinleştirip, mesajlarımızı nasıl koruduğunu anlatmaya çalışacağım.

Şifreleme metodları

Kavram olarak “end to end” (kısa: e2e) ya da Türkçe’siyle “uçtan uca” şifreleme metodu geçtiğimiz yıllarda öne çıktı. Özellikle 2013’de “Snowden belgeleri”iyle birlikte popüler online…

WhatsApp mobil uygulaması

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz hafta içinde kullanıcılarına Facebook şirketi ile bilgi paylaşacağını, bunun yapılabilmesi için de kullanıcıların onayının gerektiğini, aksi takdirde uygulamanın kullanılamaz hale geleceğini bildirdi. Açıklamada; WhatsApp, bağlı olduğu Facebook ve Facebook’a bağlı diğer şirketlerle bilgi paylaşacağını, bunun WhatsApp ve diğer Facebook ürünlerinin “güvenlik ve bütünlüğünü sağlayabilmek için”…

Multiple Servers by tvick on Unsplash

During the Covid-19 pandemic I decided to set up a server at home for different use cases. The server, that I very creatively called server1, should be a central place to build a file archive, a git server (an alternative for GitHub projects not intended for the web), a testing…

elePHPant

The beginning of this week was a little bit more action packed than planned. After a couple of weeks of coding and intensive testing (seriously!), I was of the opinion that the feature is production ready and could be deployed. But well, shit happens when you least expect it.

PHP Stacktrace

As…

Doğan Uçar

Software Engineer, Algorithms and Data Structures, Machine Learning, Open Source Contributor, Hobby Photographer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store